Evropska komisija je sprejela nov načrt za rast Zahodnega Balkana za Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo, v višini 6 milijard EUR, s katerim želi pospešiti gospodarski razvoj regije in ji zagotoviti ugodnosti EU pred pristopom.

Načrt temelji na štirih temeljih:

1. krepitev gospodarskega vključevanja regije v enotni trg EU,
2. krepitev gospodarskega povezovanja znotraj Zahodnega Balkana prek skupnega regionalnega trga,
3. pospeševanje temeljnih reform,
4. povečanje finančne pomoči za podporo reformam.

Partnerji z Zahodnega Balkana morajo za pridobitev dodeljenih sredstev izvesti ključne reforme. Pozvani bodo, da pripravijo program reform na podlagi obstoječih priporočil iz poročil o širitvi in programov gospodarskih reform. Komisija bo te programe ocenila in sprejela.

Širitev ostaja ključna politika evropske unije. Polnopravno članstvo zahodnega Balkan v EU je v lastnem političnem, varnostnem in gospodarskem interesu unije in bo odgovorilo na želje ljudi v regiji.

Več o članku na European Commission

Translate »