SDG Watch Europe je institucije EU in države članice pozval, da v načrtu za okrevanje gospodarstva v času COVID-19 upoštevajo naslednjih 10 ključnih zahtev:

  • Naj bo ta kriza budnica za vse nas: težava je naš sistem, ki zahteva spremembo paradigme.
  • Cilji trajnostnega razvoja in Pariški sporazum o podnebnih spremembah naj služijo kot usmeritve za izhod iz krize.
  • Okrepite sistem socialne zaščite in ga naredite dostopnega za vse.
  • Vodite nas v socialno in ekološko trajnostni gospodarski sistem s spremenjenimi, zelenimi proračuni.
  • Gospodarsko okrevanje povežite z jasnimi pogoji in se odrecite reševanju onesnaževalcev ter davčnim oazam.
  • Izvedite takojšnje odpise dolga in ustavite vse neupravičene varčevalne ukrepe.
  • Borite se tudi proti vsem ostalim krizam.
  • Zaščitite naše demokracije, človekove in državljanske pravice.
  • Zagotovite preglednost političnih odločitev v povezavi s COVID-19 in na vseh drugih področjih ter polno vključenost in sodelovanje civilne družbe.
  • Predložite transformativne globalne ukrepe proti revščini in lakoti.

Poziv v celoti lahko preberete tukaj.

SDG Watch Europe je medsektorsko zavezništvo organizacij civilne družbe na ravni EU, ki so aktivne na področjih razvojnega sodelovanja, okoljskih vprašanj, socialne pravičnosti, človekovih pravic in drugih. Poslanstvo SDG Watch Europe je zagotoviti, da EU in njene države članice do leta 2030 v celoti izvajajo cilje trajnostnega razvoja.

Platforma SLOGA in Zavod Povod sta članici SDG Watch Europe.

Translate »