Obstajajo številni dejavniki, ki omejujejo sposobnost partnerskih držav, da se odzovejo in si opomorejo od pandemije covida-19. LATINDADD in Jubilee USA sta objavila nov spletni zemljevid, ki prikazuje in omogoča sledenje ranljivosti zaradi pandemije v 24 državah Latinske Amerike in Karibov – Atlas ranljivosti.

Orodje, ki prikazuje kazalnike v 12 razsežnostih, dolgove in fiskalne razmere, predstavlja močno vzpodbudo za širši pristop, ki presega raven dohodka, za določanje in ciljanje odziva na covid-19 in prizadevanja za okrevanje.

Pandemija covid-19 je močno prizadela partnerske države in izbrisala desetletja razvojnega napredka. Medtem ko se razvita gospodarstva že vračajo nazaj, bodo partnerske države potrebovale več časa, da si opomorejo. Skupni učinek prikriva velike razlike med državami. Napredna gospodarstva že okrevajo s podporo spodbujevalnih sredstev in razširjenega dostopa do cepiva. Predstavljajo 90 % od več kot 12 bilijonov dolarjev, porabljenih po vsem svetu v fiskalnih ukrepih za odziv na krizo.

Cilj zemljevida je spodbuditi razmislek in razpravo dosedanjih finančnih podpornih ukrepih mednarodne skupnosti ter kako jih bolje prilagoditi stopnji težavnosti, s katero se  vsaka država sooča pri odzivu na pandemijo in okrevanjem.

Podatki bodo tudi dragoceno orodje za odločevalce in praktike, ki razvijajo in izvajajo javne politike, da bi okrevanje naredili odporno in zagotovili, da so države bolje pripravljene na soočanje s krizami javnega zdravja ter njihovimi gospodarskimi in razvojnimi posledicami v prihodnosti.

Ključne ugotovitve Atlasa ranljivosti:

  • Za več kot polovico držav je odvisnost od turizma višja od svetovnega povprečja.
  • Regionalne vlade so plačale obrestno mero za 7,5 % višjo od tiste, ki so jo plačale ZDA za zadolževanje na mednarodnih trgih.
  • Davčni prihodki kot delež gospodarstva so pod povprečjem v industrializiranih državah, razen v eni državi. V 6 državah je to manj kot polovica povprečja.
  • Večina držav je zabeležila prekomerno umrljivost za več kot 10 %, pri štirih državah pa so presegle 55 %. Povprečna presežna umrljivost je 2,7-krat višja kot v OECD.
  • V petih državah je stopnja precepljenosti proti covid-19 pod 5 % in le tri države so dosegle več kot 40 %.
  • Stopnja pokritosti s socialnim zavarovanjem je v več kot polovici anketiranih držav manj kot 12 % prebivalstva, v eni državi pa le nad 40 %.
  • Več kot 75 % držav kaže manjšo zmogljivost odziva na podnebne spremembe od svetovnega povprečja.
  • Več kot 20 % ljudi živi v revščini v vseh državah razen dveh, stopnje revščine pa so se v vseh državah od začetka pandemije povečale.

Več ugotovitev v povzetku (po področjih: zunanji, fiskalni, zasebni sektor, zdravstveni sistem, izobraževanje, zaposlovanje in socialna varnost, hrana in prehrana, podnebje, spol, revščina, neenakosti, duševno zdravje): Atlas of Vulnerability – Brief

Študije primerov:

Več informacij in spletna stran ATLAS RANLJIVOSTI: PANDEMIJA V LATINSKI AMERIKI IN KARIBIH.

Pripravila: PV
Foto: Posnetek zaslona Atlasa ranljivosti, Jubilee USA Network

Translate »