V Talinu je 6. julija 2017 potekalo neformalno zasedanje Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, ki se ga je udeležil državni sekretar Andrej Špenga. Osrednja pozornost zasedanja je bila namenjena razmeram na sredozemski migracijski poti.

V dopoldanskem delu razprave je prevladovala tematika migracij v Italijo in njeni pozivi k večjemu angažmaju EU in držav članic, okrepljeni pomoči Libiji in oblikovanju kodeksa ravnanja (Code of conduct) za aktivnosti nevladnih organizacij pri reševanju migrantov v Sredozemskem morju. Ministri so se strinjali, da so razmere v Italiji zaskrbljujoče in da so potrebni ukrepi za zajezitev neregularnih migracij. Nekatere ukrepe je EU že sprejela. Ti se nanašajo predvsem na nov partnerski okvir s petimi prioritetnimi državami, tesnejše sodelovanje s severnoafriškimi državami, predvsem Libijo, in akcijski načrt za pomoč Italiji. Kljub temu, da se rezultati partnerskega okvira razlikujejo med posameznimi državami (velik napredek je bil dosežen z Nigrom, z drugimi državami so rezultati manj zadovoljivi), so se ministri strinjali, da je treba s temi aktivnostmi nadaljevati tudi v prihodnje, prav tako je treba doseči večji napredek na področju vračanja in ponovnega sprejema.

Slišati je bilo predloge, kot so vzpostavitev sprejemnih centrov na južnih mejah Libije, poziv k okrepitvi sodelovanja z državami, ki mejijo na Libijo, pri obvladovanju migracij in boju proti tihotapcem, vzpostavitev misije iz okvira Skupne zunanje in varnostne politike in druge. Ustrezne službe Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje bodo te predloge preučile in jih ustrezno vključile v predloge za odzive EU.

Ministri so potem kratko naslovili vprašanje koncepta učinkovite solidarnosti in se strinjali, da se razprave o tem nadaljujejo jeseni in v smeri, kot jo je predlagalo estonsko predsedstvo.

Translate »