Med 4. in 5. oktobrom 2018 je v Bruslju potekalo srečanje Stičišča za trajnostni razvoj Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD), namenjeno načrtovanju aktivnosti v prihodnjem letu.

Po pregledu aktivnosti v letu 2017 se je razprava osredotočala na potrebe organizacij članic CONCORD in načrtovanje aktivnosti na področju Agende 2030 za trajnostni razvoj ter skladnosti politik za trajnostni razvoj, večletnega finančnega okvirju Evropske unije, migracij, trajnostne porabe in proizvodnje. Razprava se je osredotočila tudi na aktivnejše vključevanje presečnih tem, tj. enakosti spolov in migracij, v delovanje CONCORD-a ter organizacij članic. V okviru Stičišča CONCORD za trajnostni razvoj je namreč vzpostavljena tudi skupina za migracijske politike. Pri načrtovanju aktivnosti so udeleženci naslovili tudi, kako se ustrezno odzivati na politične trende v povezavi s trajnostnim razvojem, in zagovorniške ter ozaveščevalne priložnosti v okviru kampanje za volitve v Evropski parlament.

Platforma SLOGA aktivno sodeluje v vsebinskih stičiščih CONCORD s ciljem sooblikovanja politik na evropski ravni in ustreznega spremljanja izvajanja evropskih politik na nacionalni ravni.

Translate »