V petek, 7. maja 2021 se je iztekel rok za oddajo projektnih predlogov na razpis platforme SLOGA za sofinanciranje pilotnih projektov za ozaveščanje javnosti na področju mednarodnega razvoja, globalnega učenja in mednarodne humanitarne pomoči. Na razpis je prispelo 21 prijav, katere je komisija za administrativni pregled že pregledala in jih 20 uvrstila v nadaljnje ocenjevanje izborni komisiji.

Izborna komisije se je tudi že sestala in začela z ocenjevanjem projektov. Prijavitelji naj bi bili obveščeni o rezultatih razpisa predvidoma do konca maja 2021.

Za več informacij nas lahko kontaktirate.

Translate »