Prejšnji teden je potekal sestanek stičišča HUB 2 pri evropski mreži CONCORD, v okviru katerega je bilo pripravljeno letošnje Aidwatch poročilo. Na drugem delu sestanka je bil poudarek na vlogi zasebnega sektorja, pri čemer se v okviru CONCORD poskuša loviti korak pri zagotavljanju standardov na področju vstopanja novih akterjev in njihovega spoštovanja pristopa temelječega na človekovih pravicah (HRBA). 

V okviru te delovne skupine je bil pripravljen tudi načrt civilne družbe za vključevanje zasebnega sektorja v projekte na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.

V okviru platforme SLOGA bomo na podlagi skupnega evropskega procesa nadaljevali z usklajevanjem stališč in ozaveščanjem o standardih na področju spoštovanja človekovih pravic, poštenega plačevanja davkov v državah, kjer se opravlja dejavnost … Poseben poudarek bomo dali posebej ranljivi kategoriji socialnih podjetnikov, ki se, podobno kot NVO, večkrat soočajo z velikanskimi ovirami pri vstopu na globalne trge.

V zaključku HUB 2 pa je potekal predstavitev usmeritev ostalih CONCORD stičišč, z namenom čim večjega združevanja in vsebinskega povezovanja med njimi.

Translate »