Engagement Global je konec novembra 2017 v Kolnu organiziral posvetovanje predstavnikov lokalnih skupnosti, diaspora organizacij in nevladnih organizacij na temo migracij in razvoja. Cilj posveta je bilo povezovanje predstavnikov občin (lokalnih skupnosti), diaspora organizacij in nevladnih razvojnih organizacij.

Posvet je v ospredje postavil predvsem uporabljano terminologijo (ločevanje med besedama migranti in izseljenci, itd), kot tudi primere različnih praks glede vloge civilne družbe pri spodbujanju sodelovanja z lokalnimi skupnostmi v državah v razvoju. Izpostavljena je bila tudi vloga mest, ki po eni strani predvsem spodbujajo čim boljšo integracijo migrantov, po drugi strani pa lahko v okviru twinning projektov izmenjujejo izkušnje glede trajnostnega razvoja urbanih središč.

Vloga migrantov na vseh omenjenih nivojih je lahko zelo velika, s čemer slednji ustrezno doprinašajo k razvoju naše družbe. Takšen pristop predstavlja prioriteto za nemško Ministrstvo za razvoj (BMZ), kot tudi za organizacijo Engagement Global, ki je ena od direktnih izvajalcev začrtanih politik ministrstva. Zavedajo se namreč, da zgolj dobro sodelovanje med migranti, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi razvojnimi organizacijami, kot tudi lokalnimi skupnostmi izvornih držav migrantov, bodo lahko uspešno prispevali k bolj trajnostnem razvoju, ki bo imel pozitivne učinke na zmanjševanje nezakonitih migracij.

Podrobnejše informacije o dogodku so dostopne tu.

Translate »