Evropska federacija okoljskih nevladnih organizacij (EEB) poroča, da se Evropska unija odmika od ekonomije, ki sloni na ideji vzemi – naredi – uporabi – odvrži.

Poraba Evropske unije je visoka in to močno pritiska na naše naravne vire. Velika proizvodnja in potrošnja – ki se je od leta 2000 podvojila – ogromno prispeva k črpanju virov.

V akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo je izpostavljena potreba po novi celoviti strategiji delovanja tekstilne industrije, vključno s t.i. eko-zakoni o tekstilu, ki se prodaja v Evropi.

Evropska agencija za okolje poroča o, da se vsako leto porabi 675 milijonov ton materiala za proizvodnjo oblačil, obutve in gospodinjskega tekstila, ki se uporabi v Evropi. Kar 73 % vsega konča na odlagališčih ali sežigalnicah.

Nova pravila bi lahko postavila zahtevo, da se s skupaj s tekstilom prodajajo rezervni elementi, ki bi tako olajšali popravilo oblačil. Poleg tega bi omejila vsebnost kemikalij in postavili standarde, da bi bile tkanine bolj odporne.

Kot poudarjajo v kampanjih, je ključno, da se se komisija odziva tako na okolje kot družbeni vpliv v kontekstu globalnih verig, kjer so pogoste zelo slabe delovne razmere in kršitve pravic delavcev.

Januarja so EEB in 24 civilnodružbenih skupin iz Evropske unije pričeli s kampnjo “Wardrobe change”, ki poziva voditelje, da se zavzamejo za obdrzanje modnega in tekstilnega sektorja.

Translate »