Na Madžarskem se pripravljajo na sprejem zakona, ki bi omejil delovanje nevladnih organizacij (NVO), ki so financirane iz tujine. Namen predlaganega zakona je stigmatiziranje, diskreditiranje in ustrahovanje NVO. Z znatnim povečanjem administracije bi zakon tudi spodkopal možnosti NVO, da promovirajo in branijo človekove pravice ter nudijo pomembne storitve ljudem na Madžarskem. O zakonu, ki spominja na podobnega ruskega, ki je tam že prizadel delovanje civilne družbe, bo madžarska nacionalna skupščina odločala predvidoma na plenarnem zasedanju med 12. in 15. junijem.

Če bo zakon, na udaru katerega so NVO, ki naj bi zastopale “tuje interese”, sprejet, bo to še en korak na poti diskreditiranja in ustrahovanja nevladnih organizacij ter spodkopavanja njihovih možnosti, da ščitijo človekove pravice in nudijo koristne storitve ljudem na Madžarskem.

Kot kaže osnutek zakona o transparentnosti organizacij, ki se financirajo iz tujine, bi z njim prisilili madžarske NVO, ki iz tujine letno prejmejo več kot 7,2 milijona madžarskih forintov (to je okoli 24.000 evrov), da se registrirajo kot “civilnodružbene organizacije, ki prejemajo financiranje iz tujine”, ter dajo to oznako na vse svoje publikacije.

Obstoječa zakonodaja na Madžarskem sicer že zagotavlja transparentnost in odgovornost za nevladne organizacije.

Kot smo že poročali, so nad splošnim stanjem na Madžarskem zaskrbljena tudi Evropska komisija, ki je o razmerah razpravljala na kolegiju komisarjev EU.

Na razmere so se že odzvali pri Amnesty, kjer so pripravili apel madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbanu. Pozivajo vas k podpisu. Kopije apelov bodo poslane podpredsedniku poslanske skupine Fidesa dr. Gergelyju Gulyásu, predstavniku madžarske vlade za stike z javnostjo Zoltánu Kovácsu ter madžarskemu veleposlaništvu v Sloveniji. S podpisom apela boste pozvali vodstvo stranke Fides, naj umakne osnutek zakona o NVO ter nevladnim organizacijam zagotovi, da lahko brez prekomernega oviranja iščejo, prejemajo in uporabljajo sredstva iz tujih in mednarodnih virov. Madžarske oblasti boste tudi pozvali, naj prenehajo stigmatizirati in ustrahovati organizacije civilne družbe in zagovornike človekovih pravic.

Podpis apela

Če želite pisati sami, najdete tukaj potrebne podatke.

Translate »