Ministrstvo za zunanje zadeve je tudi letos sodelovalo na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu. Ministrstvo je v okviru interaktivnih delavnic nagovorilo učitelje in učence o vplivu posameznikovih dejanj na globalni ravni, pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči in doseganju ciljev trajnostnega razvoja. V panelni razpravi, osredotočeni na človekove pravice, je bil predstavljen tudi projekt izobraževanja o otrokovih pravicah “Naše pravice”. 

Ministrstvo za zunanje zadeve se je obiskovalcem bazarja predstavilo v razstavnem prostoru ter pripravilo delavnici, na katerih so učitelji in učenci obravnavali vpliv svojih vsakodnevnih ravnanj na dogajanja po svetu. S pomočjo fotografij so spoznavali projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, s čimer Slovenija prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in doseganje trajnostnega razvoja na globalni ravni.

V panelni razpravi “O otrokovih pravicah skozi kulturo”, kjer so sodelovali predstavniki Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Muzeja in galerije mesta Ljubljane (MGML), Osnovne šole Trnovo in Stripburger/Foruma Ljubljana, je Ministrstvo za zunanje zadeve predstavilo projekt izobraževanja o otrokovih pravicah “Naše pravice”. V projektu je sodelovalo že več kot 185.000 otrok v 26 državah Evrope, Azije, Bližnjega vzhoda, Latinske Amerike in Afrike.

Kulturni bazar je tradicionalna prireditev, ki v zadnjih letih privabi okoli 3000 pedagoških delavcev, predstavnikov širše strokovne javnosti, študentov in učencev. Je edinstvena priložnost povezovanja izobraževanja in kulture z različnimi vsebinami, kot je tudi izobraževanje za trajnostni razvoj, mednarodno razvojno sodelovanje ter človekove pravice. S pomočjo raznovrstnih pristopov se odpirajo možnosti, kako teme ozaveščanja, trajnostnega razvoja in razvojnega sodelovanja vpeti v šolsko in širše družbeno okolje.

Translate »