Evropska unija se je na konferenci Naš ocean, ki jo prireja na Malti 5. in 6. oktobra, zavezala uresničiti 36 konkretnih ukrepov za bolj zdrava, čistejša, varnejša in bolje zaščitena morja. EU si z velikopoteznimi ukrepi za čistejša in varnejša morja želi prevzeti vodilno vlogo na tem področju.

Napovedi s skupnim zneskom nad 550 milijonov evrov in z dejavnostmi po vsem svetu kažejo, da je EU trdno odločena izboljšati položaj morij in s tem pozitivnim signalom spodbuditi ostali svet, tako vlade kot zasebni sektor, k intenzivnejšemu spopadanju z vse večjimi izzivi glede oceanov, od onesnaževanja s plastičnimi odpadki in zaščite morskih organizmov pa vse do vpliva podnebnih sprememb in kriminalnih dejavnosti na morju.

Sprejeti načrt vsebuje ukrepe za izboljšanje pomorske varnosti, zmanjševanje onesnaženja morja, spodbujanje trajnostnega modrega gospodarstva, boj proti podnebnim spremembam, varstvo morskega okolja in spodbujanje trajnostnega ribištva.

Udeleženci so napovedali tudi uvedbo novih zavarovanih morskih območij v obsegu 2,5 milijona km², kar je več kot polovica površine celotne Evropske unije. Sprejeli so več kot 400 zavez (36 iz EU, več kot 200 iz vlad tretjih držav, več kot 100 iz podjetij in še precej drugih iz nevladnih in mednarodnih organizacij ter raziskovalnih inštitutov). Komisija bo za ukrepe EU namenila več kot 550 milijonov evrov. Naslednja konferenca Naš ocean bo potekala leta 2018 v Indoneziji.

EU se s tem približuje uresničevanju 14 cilja Agende 2030 za trajnostni razvoj, kjer so zapisani ukrepi držav na področja življenja v vodi. Države sveta, med njimi tudi Slovenija, so se zavezale, da bodo najkasneje do leta 2030 izpolnile cilj – ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj.

Podrobnejše točke načrta

Translate »