Države članice EU skupaj z organizacijami za spodbujanje trgovinske menjave v Bruslju 21. novembra 2017 organizirajo sektorski seminar za podjetja na temo “Trajnostna energija in zunanji akcijski programi EU”.

Jutranji del seminarja bo namenjen razpoložljivemu financiranju ter možnostim, kako se vanj vključiti. Med popoldansko sejo bodo potekala srečanja med podjetji, t. i. B2B. Tam bodo lahko udeleženci vzpostavili stike s potencialnimi partnerji pri prihodnjih razpisih.

Za podjetja, ki imajo manj izkušenj z EU zunanjimi programi pomoči, oz. za tisa, ki bi želela osvežiti znanja o postopkih financiranja v okviru EU, bo na začetku seminarja organizirana uvodna delavnica o postopkih razpisov. Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

Kotizacija je 175 EUR (brez DDV) oz. 211.75 EUR (z DDV). Rok za prijavo je 16. oktober, za plačilo kotizacije pa 26. oktober 2017.

Več informacij lahko prejmete preko kontaktne točke za vključevanje slovenskega zasebnega sektorja v zunanje instrumente unije na Stalnem predstavništvu pri EU v Bruslju (SPBR), ga. Helena Vodušek (helena.vodusek(at)gov.si; +32 2 213 6365). V primeru interesa slovenskih podjetij bo SPBR na dogodku zagotovilo logistično podporo, zato prosimo, da o prijavi na seminar obvestite Ministrstvo za zunanje zadeve na razvoj.mzz(at)gov.si in helena.vodusek(at)gov.si.

Translate »