Ministrstvo za zunanje zadeve je 16. 10. 2017 organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje na javni razpis, ki ga je razpisalo za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja. Poleg nevladnih organizacij so bili na delavnici prisotni tudi predstavniki zasebnega sektorja.

Ministrstvo bo v obdobju od 2018 do 2020 financiralo do štiri razvojne projekte. Dva bosta namenjena najmanj razvitim državam Podsaharske Afrike, prvi s področja boja proti podnebnim spremembam in trajnostnega upravljanja z energetskimi in naravnimi viri ter drugi na temo enakosti spolov in krepitve moči žensk. Tretji projekt bo namenjen državam Severne Afrike, četrti pa ozaveščanju javnosti, globalnemu učenju in zagovorništvu. Z razpisom ministrstvo prvič letos spodbuja nevladne organizacije, da prijavijo projekt v Podsaharski Afriki skupaj s partnerjem iz zasebnega ali javnega sektorja.

Delavnice se je udeležilo 15 predstavnikov nevladnega in 13 predstavnikov zasebnega sektorja. Namenjena je bila predstavitvi razpisa, odgovorom na vprašanja glede razpisne dokumentacije ter mreženju predstavnikov nevladnega sektorja s predstavniki zasebnega sektorja.

Ključne poudarke delavnice z odgovori na vprašanja udeležencev si lahko preberete tukaj, predstavitev je dostopna tukaj.

Translate »