Objavljamo novico Mininisrstva za zunanje zadeve RS ob praznovanju šestdesetletnice Rimske pogodbe.

“Danes s ponosom praznujemo šestdesetletnico Rimske pogodbe in s tem evropskega povezovanja, ki je edinstven projekt v zgodovini. Je projekt svobode, miru in upanja v globoki smisel medsebojnega sodelovanja v korist dobrobiti vseh ljudi, narodov in držav. Od tedanjih pomembnih začetkov je medsebojno sodelovanje privedlo do tega, da sedaj povezuje stotine milijonov Evropejcev v razširjeni Evropski uniji v skupnem prizadevanju za našo skupno dobrobit. Ko smo se Slovenci leta 1990 na referendumu z velikansko večino odločili za samostojno, neodvisno državo, nas je navdihovala tudi vizija združene Evrope, ki je tudi naša naravna domovina. Leta 2003 smo na referendumu z ogromno večino podprli pristop Slovenije k Evropski uniji. Skupaj z drugimi evropskimi narodi smo soodgovorni za naš evropski dom.

Zato ob današnjem praznovanju v prvi vrsti poudarjamo zavezanost skupnim vrednotam in načelom. Nadaljnje tesno sodelovanje v duhu medsebojnega spoštovanja, enakosti in solidarnosti naj krepi našo vzajemnost in enotnost, ki je potrebna tako nam, Evropejcem, kakor tudi celemu svetu. V tem duhu moramo še naprej razvijati velike sadove sodelovanja: notranji trg s svobodnim pretokom blaga, storitev, kapitala in svobodnim gibanjem ljudi, ki je podvržen jasnim, skupnim pravilom, skupni razvojni in inovacijski potencial, ekonomsko in monetarno unijo s skupno valuto, schengenski prostor brez kontrole na notranjih mejah, možnost študija kjerkoli v Evropi in študijskih izmenjav in številne druge dosežke. Prav tako pa se lahko le v tem duhu učinkovito spoprimemo z velikimi izzivi, s katerimi smo soočeni, tako globalnimi, kot domačimi: naraščajoč pritisk migracij, socialne in ekonomske razlike, terorizem ter številni regionalni konflikti in velika nestabilnost v naši soseščini.

Ti izzivi presegajo sposobnosti vsake posamezne države, da bi se z njimi učinkovito soočila. Z njimi se lahko soočimo le trdno povezani, v duhu solidarnosti in lojalnega sodelovanja.

Zaradi vsega tega se Slovenija zavzema za trdno, tesno povezano in enotno Evropsko unijo, ki se bo učinkovito soočala s ključnimi izzivi in nevarnostmi ter znala v prid skupnega dobrega izkoristiti nove priložnosti. Prizadevamo si za Evropsko unijo, ki zagotavlja tako notranjo in zunanjo kot ekonomsko in socialno varnost, in ki spoštuje kulturne identitete naših narodov in omogoča njihov nadaljnji razvoj ter nudi državljanom nove priložnosti. Prav tako si prizadevamo za Evropsko unijo, ki bo še učinkovitejši globalni dejavnik miru, prijateljskega sodelovanja in razvoja ter trdna podpornica na pravilih utemeljenega mednarodnega sistema, poštene in svobodne mednarodne trgovine ter odgovorne politike do okolja, in ki bo še odločneje podpirala varnost, razvoj in spoštovanje evropskih norm v Jugovzhodni Evropi ter ostala čvrsto zavezana procesu širitve.

Zavzemamo se prav tako, da bi Unija še popolneje utelešala načela enakega dostojanstva vseh njenih članic, vladavine evropskega prava, ki so ga vse članice dolžne spoštovati, ažurnega in transparentnega procesa odločanja. Zato podpiramo nadaljevanje medsebojnega povezovanja v okviru močnih in neodvisnih skupnih institucij, na temelju komunitarne metode, ki omogoča najučinkoviteje osredotočanje na skupni interes. Naša ambicija je ostati trdno zasidrani v medsebojno najbolj povezanem delu evropske integracije.”

Translate »