Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je objavilo, da bo namenilo 370.000 evrov humanitarne pomoči za nakup reševalnega vozila, ki bo namenjeno prevozu prezgodaj rojenih otrok in mater.

Od začetka vojne v Ukrajini se humanitarne razmere čedalje bolj poslabšujejo. Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je bilo več kot 13 milijonov ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove, da bi si rešili življenje. Begunci in notranje razseljeni prebivalci se soočajo z izjemnimi humanitarnimi potrebami, vključno s pomanjkanjem hrane, vode ter medicinskih in drugih sanitetnih pripomočkov. Potrebe se pred zimo še povečujejo, med najbolj ranljivimi pa so otroci in njihove matere.

Doslej je Ministrstvo za zunanje zadeve na zaprosilo ukrajinske strani namenilo že 580.000 evrov za nakup reševalnih vozil. Dve vozili za prevoz ranjenega prebivalstva bosta dobavljeni do konca leta 2022.

 

Na podlagi sporočila za javnost MZZ pripravil: MH

Prispevek je nastal v sklopu projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platformo SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina dogodka je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. 

Translate »