Intersekcija preučuje načine, kako se različne družbene kategorije oziroma identitete, kot so spol, razred, rasa, invalidnost, vera in druge identitete prepletajo. Diskriminacija, ki je posledica teh identitet, vodi v sistemske krivice in družbene neenakosti.

Poročilo mreže ENAR razloži, kako koncept intersekcije pomaga oblikovalcem politik, pravnikom in sociologom, da se diskriminacije in družbenih neenakosti lotijo iz sistemskega in strukturnega vidika, hkrati pa vključuje vzorce diskriminacije, ki so v trenutnih pravnih in političnih okvirih nevidni ali prezrti.

Translate »