Mreža CONCORD je objavila poziv za svetovalca_ko, ki bo mreži pomagal_a pri pripravi poročila AidWatch.

Glavne naloge

– razvoj koncepta in vprašalnika za količinsko in kvalitativno zbiranje podatkov nacionalnih platform, ki so vključene v mrežo CONCORD,

– analiza ukrepov Evropske unije in držav članic na izbruh Covida-19 in posledica na področju razvojnega sodelovanja,

– analiza DAC statistik (CRS) OECD za obdobje 2014-2019,

– raziskave in intervjuji z mrežo CONCORD in drugimi strokovnjaki o trendih uradne razvojne pomoči EU,

– priprava preglednega poglavja z glavnimi ugotovitvami, vključno z grafi, tabelami in komentarji,

– priprava tematskega poglavja orodij EU, ki so na voljo za odzivanje na Covid-19 v partnerskih državah,

– redno sodelovanje v video konferencah,

– sodelovanje z oblikovalcem, itd.

Pogoji

– izkušnje z kvantitativno in kvalitatno analizo podatkov,

– odlično znanje angleškega jezika,

– odlično poznavanje vprašanj razvojnega sodelovanja…,

– izkušnje z usklajevanjem mrež in več deležnikov,

– izkušnje z delom v nevladnih organizacijah,

– nekaj izkušenj na področju komunikacij.

Delo je potrebno opraviti med koncem maja in sredino septembra 2020, ko je rok za končni osnutek poročila.

Zainteresirani pošljete svoje prijave najkasneje do 8. maja, do polnoči. Prijava naj vsebuje življenjepis in predlog raziskave (vključno s številom dni in porazdelitev med nalogami in fazami, idr.). Svojo prijavo pošljete Riccardu Roba (riccardo.roba@concordeurope.org) in Zuzani Sladkovi (zuzana.sladkova@concordeurope.org).

Več informacij o nalogah in pogojih na strani mreže CONCORD.

Translate »