»Brez strpne družbe je socialna vključenost migrantov zaklenjena. Zato ubijamo dve muhi na en mah: inovativno prepletamo kulturne spretnosti migrantov s (samo)reševanjem težav na področju zaposlovanja in hkrati povečujemo njihovo socialno vključenost na področju kulture.«

Projekt »S kulturo do dela« organizira usposabljanja na področju kulinarike, ročnih spretnosti, plesa in glasbe ter trženja v kulturi, ki so namenjene migrantom, ki živijo v Sloveniji in se soočajo s težavami pri vstopu na trg dela. S podporo pri uporabi kulturne dediščine držav, iz katerih prihajajo, želijo Zavod Global, Studio 25 in Društvo Odnos, pomagati migrantom, da se predstavijo širši javnosti in hkrati razvijejo kompetence in znanja, ki jim bodo omogočala vključevanje na trg dela.

V tem okviru so bile do sedaj izvedena že dva dogodka, projekt se torej sedaj začenja s polnim zagonom. Pričakujemo, da bo na delavnicah vključenih med 40 in 50 udeležencev. V prihodnjih mesecih, ter v sklopu dneva beguncev 20. junija, načrtujemo že prikaz znanja, ki ga bodo udeleženci pridobili tekom delavnic in bomo izvedli predstavitve v Ljubljani in na Obali.

Moč kulture bo projekt izkoristil v obliki štirih sklopov usposabljanj za migrante iz Afrike, Azije in Južne Amerike:

  • Kulinarične delavnice (z mentorji Zavoda Global). V tem sklopu si bodo udeleženci ogledali primere dobrih praks v Sloveniji, nato pa se bodo osredotočili na njihove lastne tradicionalne jedi, pa tudi pripovedovanja, igre in obrti (npr. lončarstvo). Oblikovali bodo inovativne celostne kulturno-kulinarične delavnice, ki bodo pripravljene za predstavitev širši slovenski javnosti ter jih bo mogoče v prihodnosti tudi tržiti.
  • Ustvarjalnost skozi ročna dela (z Ireno Zajc in mentorji Društva Odnos). Udeleženci bodo preizkusili, raziskali in izpopolnili ročne spretnosti iz svojih držav, kot so šivanje, krojenje, tkanje, vezenje, pletenje, kvačkanje in izdelava nakita. Izdelali bodo kulturne proizvode, kot so noše, okraski, denarnice, torbice, in jih predstavili na trgu.
  • Plesne delavnice (z Mašo Kagao Knez iz Studia XXV in Wasimom Alkhatibom). Udeleženci bodo spoznavali arabsko folklorno plesno izročilo ali afriške plese in glasbo. Naučili se bodo sestaviti koreografije ter se spoznali z veščinami odrskega nastopanja. Pridobljeno znanje bodo predstavili na različnih javnih dogodkih, ki lahko za nekatere predstavljajo začetek samostojne karierne poti.
  • Trženje v kulturi. Udeleženci se bodo na praktični način naučili kako uspešno tržiti vse oblikovane produkte in pridobljene veščine in kompetence.

Več informacij o delavnicah, urnikih in mentorjih je na voljo na spletnih straneh Zavoda Global, Studia XXV in Društva ODNOS.

 

O projektnih partnerjih

Zavod Global (Zavod za globalno učenje in razvoj projektov) je mlada nevladna organizacija, ustanovljena leta 2010. Svoje cilje zavod Global uresničuje skozi dejavnosti, razdeljene na dve glavni področji – globalno učenje in razvoj projektov.

Studio XXV se ukvarja s produkcijo neodvisnih plesnih projektov in izvaja redne plesne in glasbene tečaje. Studio deluje pod vodstvom organizatorke dogodkov in producentke Andreje Potočnik in umetniške vodje, koreografinje in plesalke Maša Kagao Knez.

Društvo Odnos je nevladna organizacija, ki se primarno ukvarja z vključevanjem beguncev v slovensko družbo. Njeni člani razvijajo nove ideje in izvajajo inovativne vzgojno-izobraževalne, socialne in raziskovalne dejavnosti v smeri spoznavanja človeka in njegove umeščenosti v sodobni kompleksni in raznoliki družbi. Na tak način povezujejo tudi kulture oziroma znanja za celovito obravnavanje in reševanje človeških in družbenih problemov.

 

Opis projekta S kulturo do dela

Zavod Global, Studio XXV in Društvo Odnos izhajajo iz kulturne dediščine migrantov v Sloveniji in jim s krepitvijo znanj in kompetenc pomagajo pri vključevanju na trg dela ter s tem preprečujejo zdrs v revščino in socialno izključenost. Hkrati omogočajo širši slovenski javnosti, da izkusi afriške, azijske in južnoameriške kulture iz prve roke, kar lahko uniči nekatere predsodke in prispeva k boljšemu medsebojnemu razumevanju in oblikovanju strpne in odprte družbe.

Migranti, ki živijo v Sloveniji, so s seboj prinesli bogato kulturno dediščino. S pravo podporo, predvsem na področju krepitve kulturnih kompetenc, lahko ustvarimo priložnosti in možnosti, da migranti tržijo svojo kulturno dediščino in tako na podlagi svojih močnih točk ustvarijo (lastna) nova inovativna, ustvarjalna, trajnostna delovna mesta in se v družbo aktivno vključijo. Obenem migranti preko izvajanja oblikovanih tržnih kulturnih programov aktiven način soustvarjajo nastanek strpne družbe, katere predstavniki migracije razumejo, sprejemajo in podpirajo razvoj dobrih medkulturnih odnosov.

Projekt namerava preko izvajanja štirih sklopov usposabljanj (kulinarična, plesna, ročne spretnosti in trženje) dvigniti kulturne kompetence migrantov v Sloveniji izhajajoč iz njihovega kulturnega bogastva ter preko podpornih aktivnostih pripraviti platformo informirane, razgledane, strpne javnosti, ki bo zainteresirana za udeležbo na oblikovanih kulturnih programih. Dolgoročno bo projekt pripomogel k temu, da bodo migranti v Sloveniji, vključeni v usposabljanja, na podlagi novih kulturnih kompetenc oblikovali serijo kvalitetnih kulturnih programov, ki bodo po zaključenem projektu trajnostno lansirani na trg. To bo pripomoglo k boljšim možnosti zaposlitve ter boljši socialni vključenosti in soustvarjanju strpne družbe.

 

Več informacij o projektu

Facebook stran projekta

 

Translate »