Petintrideset predstavnikov mladih iz sedmih držav EU (Italije, Grčije, Litve, Malte, Estonije, Poljske in Slovenije) se je 1. julija na delavnici v Ljubljani  osredotočilo na glavne izzive, s katerimi se soočajo mladi, še posebej v času pandemije covida-19. Med slednje sodijo zastarelost izobraževalnega sistema, velika ranljivost prekarnih poklicev, zelo redke zaposlitvene priložnosti za mlade, itd. Zaradi vsega naštetega so se mladi prisiljeni v veliki meri odločati za pridobivanje priložnosti prek prostovoljnega angažmaja.
Poudarjeno je bilo, da je možnost, da se mladi povezujejo in združujejo, izrednega pomena, še posebej možnost, da se ponovno omogoča mednarodne izmenjave.
Več informacij o dogodku.

Translate »