Mirovni inštitut nadaljuje z objavo zgodb o nevladnikih. Do zdaj so predstavili sedem nevladnih organizacij:

Delavska svetovalnica

Proteus

Društvo Duh časa

Kralji ulice

Muzej norosti

Stigma in Drogart

Sledilnik