Mirovni inštitut je objavil svoje stališče o dogajanju v Afganistanu: “Pred 20 leti smo ostro kritizirali napad na Afganistan in Irak ter vpletanje NATO in posledično Slovenije v te podvige. Predvideli smo katastrofo, ki smo ji priče. Dogajanje ravno zato vidimo kot tragično in boleče, samo upamo lahko, da posledice za prebivalstvo in še posebej ženske ne bodo drastične in usodne.

Odhod NATA je dejstvo, če ga podpiramo ali ne. Umik vojakov ZDA in posledično tudi NATA je boleč korak, saj bo imel posledice za življenja številnih prebivalk in prebivalcev. Če bi ZDA in NATO zmogli predhodni skupni politični premislek, bi se ta umik lahko zgodil drugače in imel drugačne posledice. Kljub vsemu ga vidimo kot na dolgi rok načeloma  pozitiven korak, saj miru, enakosti in pravic ni mogoče zagotavljati na način, kot  sta ZDA ter NATO to  počela do sedaj – torej z vojnami, vojaškimi intervencijami in dolgoročno vojaško prisotnostjo.

V obstoječem sistemu mednarodnih odnosov bo zavzemanje za pravice žensk v Afganistanu žal očitno potekalo predvsem deklarativno in z obsojanjem diskriminacije. Glede akcij v podporo ohranitvi pravic žensk v Afganistanu se bomo gotovo pridružili pobudam sorodnih organizacij in poskušali delovati sinhronizirano z njimi.

Za ženske in njihove družine, ki bodo zbežale pred terorjem nove oblasti, je treba zagotoviti mednarodno zaščito in pravico do naselitve v drugih državah (to načelo sicer mora veljati za vse preganjane skupine in posameznice in posameznike). Menimo, da na srž problema kaže dejstvo, ki ga je obelodanil ameriški predsednik Biden, ko je dejal, »nismo nameravali graditi države«. Z vojno ne moreš storiti drugega kot zrušiti obstoječo oblast, kar je Zahod počel, hkrati pa ni bil v stanju oblikovati stabilne države, saj to lahko stori samo  prebivalstvo, ki se formira kot »ljudstvo« v političnem smislu. To se seveda ni zgodilo. Rezultat, ki ga vidimo, je posledica neobstoja državnih struktur, saj brez stabilnih institucij ni zagotavljanja pravic za nikogar.

Vlada Slovenije bi morala na osnovi te izkušnje premisliti tako svojo vlogo v NATO kot tudi vprašanje vloge vojske v Sloveniji in kje in kako vojska brani neodvisnost neke države in varnost njenih prebivalcev. Očitno ne v Afganistanu!”

Foto: Wikimedia Commons

Translate »