Mirovni inštitut je objavil poročilo o evalvaciji integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in prosilcev za azil. Poročilo je »rezultat ocenjevanja migracijskih in integracijskih politik v državah članicah EU, ki se izvajajo kot del projekta »Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM)«. NIEM je šestletni transnacionalni projekt, katerega cilj je pripraviti ključne akterje na področju integracije v šestnajstih državah članicah EU za boljše soočanje s trenutnimi izzivi in izboljšanje rezultatov integracije upravičencev do mednarodne zaščite«.

“Poročilo je rezultat prvega od treh načrtovanih krogov evalvacije – tako imenovana baseline evalvacija, ki obsega 186 kazalnikov z različnih področij integracije. Naslednji evalvaciji se bosta izvajali v 2019 in 2021, po vsakem krogu pa sledi izdaja posameznih nacionalnih poročil in tudi skupnega evropskega poročila, ki primerja pregledane dimenzije integracijskih politik vseh 15 držav, ki sodelujejo v projektu NIEM. Poročilo pokriva stanje do 31. decembra 2016, podatki so bili zbrani v letu 2017, poročilo pa napisano v letu 2018.”

Poročilo se osredotoča na različne aspekte integracije: bivanje, enotnost družine in združitev družine, državljanstvo, nastanitev, zaposlitev, poklicno usposabljanje in izobraževanje, povezano z zaposlovanjem, zdravje, socialno varstvo, izobraževanje, učenje jezika in družbena orientacija, gradnja mostov in pospeševanje sodelovanja.

Več informacij in povezava do celotnega poročila na voljo na spletni strani Mirovnega inštituta.

Vir: Mirovni inštitut

Translate »