Mirovni inštitut je v okviru projekta Play it for change objavil poročilo in priporočila politikom za preprečevanje nasilja na podlagi spola. “Igraj za spremembo (Play it for Change) je evropski projekt, katerega cilj je ozaveščanje in opolnomočenje deklet in fantov za preprečevanje nasilja na podlagi spola prek glasbe in avdiovizualnih medijev. Po dveh letih izvajanja projekta v šolah v šestih različnih državah (Katalonija (Španija), Hrvaška, Slovenija, Poljska, Grčija in Ciper) izpostavljamo nekatera temeljna načela za opolnomočenje in vključevanje mladih pri udejanjanju enakosti spolov pa tudi izzive in potrebe učiteljic ter učiteljev pri preprečevanju nasilja na podlagi spola.”

“Izvleček iz poročila:

“Seksizem in nasilje na podlagi spola, hkrati pa morajo strategije preprečevanja slediti trendom in upoštevati specifike današnje družbe. Glede na avdiovizualno in glasbeno kulturo, katere del so danes mladi, se kot močno orodje pojavljajo inovativne metode preprečevanja nasilja prav skozi glasbo in avdiovizualne medije.”

“Eden najpomembnejših izzivov, ki se je pokazal kot ovira pri spodbujanju enakosti in preprečevanju nasilja na podlagi spola, je pomanjkanje usposabljanja učiteljic in učiteljev ter sredstev v zvezi s tematiko spolov, nasilja na podlagi spola in pravic LGBTI. Večina sodelujočih učiteljev in učiteljic v šolah še nikoli ni bila vključena v usposabljanja o omenjenih temah.””

Poročilo lahko prenesete tukaj.

Vir: Mirovni inštitut

Translate »