Direktor Mirovnega inštituta Iztok Šori je sodeloval na pogovorih z misijo delegacije Evropskega parlamenta, ki v Sloveniji preverja vladavino prava. Opozoril je, da je okolje za delovanje nevladnih organizacij v zadnjem letu in pol postalo izrazito sovražno. Vlada in zlasti stranka SDS skušata omejiti njihovo delovanje na različne načine.

  • Z javnim blatenjem preko družbenih omrežji, medijev in v javnih govorih.
  • s krčenje sredstev in uničevanjem osnovne infrastrukture (npr. UKOM ne želi izplačati sredstev za že izvedene projekte o migracijah in medijski pismenosti, Ministrstvo za kulturo meče na cesto nevladne organizacije iz Metelkove 6, zmanjšanje sredstev namenjenih nevladnim organizacijam na področju kulture za polovico).
  • s spremembami zakonodaje (npr. izločanje naravovarstvenih in okoljevarstvenih organizacij iz upravnih in sodnih postopkov,

Z enakimi metodami kot stranka SDS in vlada napadata nevladne organizacije, se lotevata tudi drugih neodvisnih institucij in kritičnih glasov, npr. Informacijskega pooblaščenca, sodišč, tožilstev, Računskega sodišča, medijev ter kritičnih posameznikov in posameznic. Cilj takšnega delovanja je jasen: onemogočiti institucije in mehanizme nadzora na katerih temelji delovanje pravne države (t.i. checks and balances). To pomeni, da vlada Janeza Janše aktivno spodkopava pravno državo in demokracijo v Sloveniji in ju nadomešča z avtokratskim vladanjem.

Translate »