Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve vabi zainteresirane NVO, da se udeležijo usklajevalnega sestanka glede nadgradnje Smernic za sodelovanje z NVO na področju MRSHP, ki bo potekal v sredo, 1.3.2023 ob 13.30 preko Zooma. Sestanek bo osredotočen na pripravo predloga nadgradnje aktualnega dokumenta in na sestavo delegacije, ki se bo udeležila sestanka na MZEZ v petek, 3.3.2023 ob 14.30. Vse zainteresirane vabimo, da nam sporočite svoj interes za udeležbo na info@sloga-platform.org.

Pripravil: MH

Translate »