Minister Karl Erjavec je Odboru za zunanjo politiko Državnega zbora v imenu Vlade RS podal oceno stanja v mednarodni skupnosti in poročal o zunanjepolitičnih aktivnostih po lani sprejeti  Deklaraciji o zunanji politiki Republike Slovenije. Poročanje, kot ga opredeljuje deklaracija, je bilo tokrat izvedeno prvič. Minister Erjavec je izpostavil tudi ključne usmeritve, na katerih bo slonela slovenska zunanja politika v prihodnjem enoletnem obdobju, med drugim tudi na krepitvi področja razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

V oceni stanja v mednarodni skupnosti je izpostavljena visoka dinamika dogajanj in sprememb, pomembno pa je tudi dejstvo, da se po finančni in gospodarski krizi zdaj soočamo tudi z varnostno krizo. Glede razvoja dogodkov in razmer na Zahodnem Balkanu, ki predstavlja eno izmed zunanjepolitičnih prioritet, je minister ocenil, da ni pozitiven, saj se posamezne države regije poleg širše mednarodne dinamike in pritiskov migracijskega vala soočajo tudi s krhkimi notranjepolitičnimi razmerami. Regijo pa obremenjujejo tudi nekatera nerešena vprašanja iz preteklosti.

Za učinkovito naslavljanje vseh teh izzivov je potreben solidaren, usklajen in raznovrsten pristop mednarodne skupnosti: posvetiti se je potrebno mirnemu reševanju sporov, učinkoviti obravnavi posameznih kriznih žarišč, spoštovanju človekovih pravic in pravne države, zagotavljanju razvojnih možnosti za vse. V tem smislu sta pomembni zavezi k izvajanju lani sprejete Agende OZN za trajnosti razvoj do l. 2030 ter Pariškega podnebnega sporazuma. Prav tako bo – za zagotavljanje evropske varnosti – potrebno še dodatno okrepiti učinkovitost sodelovanja med EU in Natom.

Ključne zunanjepolitične aktivnosti Republike Slovenije so zajemale vsa prednostna področja in območja zunanje politike, kot so opredeljena v deklaraciji. Po oceni ministra Erjavca so bile te aktivnosti ustrezne, dobro premišljene ter učinkovito izvedene, tako da so prispevale k doseganju zunanjepolitičnih ciljev. Gre za aktivnosti za zagotavljanje varnosti, blaginje, ugleda in prepoznavnosti Slovenije kot uspešne članice EU, umestitve Slovenije v jedro poglobljene in razširjene EU, okrepljen multilateralni sistem in prepoznavnosti slovenske kulturne, znanstvene in izobraževalne odličnosti, ter skrb za avtohtone narodne skupnosti in Slovence po svetu.

Naslavljanje vzrokov aktualnih razmer v mednarodni skupnosti zahteva celovit pristop in povezovanje aktivnosti na različnih področjih, zato bodo zunanjepolitične aktivnosti Republike Slovenije v prihodnje  utemeljene na zagotavljanju delujočega mednarodnega sistema, temelječega na spoštovanju Ustanovne listine OZN ter izvajanju ter spoštovanju vseh mednarodnopravnih dokumentov; solidarnem izvajanju odločitev, sprejetih v zvezi z migrantsko krizo; političnem in mediacijskem angažmaju pri naslavljanju kriznih žarišč; krepitvi razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči; krepitvi dialoga ter medsebojnega spoštovanja ter nadaljnji promociji vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Celoten povzetek poročanja si lahko preberete na spletni strani ministrstva za zunanje zadeve.

Translate »