Gruppo di Volontariato Civile (GVC), Mestna občina Bologna in mreža evropskih nevladnih organizacij, med temi tudi platforma SLOGA, so pričeli z izvajanjem projekta #MigraTed v petih državah članicah Evropske unije. Preko vključevanja učiteljev, učencev, študentov in mladih delavcev, državljanov ter beguncev v spletno ozaveščevalno kampanjo bo projekt spodbujal kulturno raznolikost, vključevanje in gostoljubnost v Evropi.

 V EVROPI
Rasizem in ksenofobija. Diskriminacija. Razslojenost. Apologija fašizma. V poplavi trenutnih populizmov se v Evropi prebujajo gibanja, ki spodbujajo nasilje nad priseljenci, kriminalizacijo in izključevanje manjšin, vse do rasnih teorij. Sovražna sporočila se na spletu širijo kot virusi, saj lažne novice družbena omrežja uporabljajo kot platformo in ciljajo tiste, ki podpirajo kulturno raznolikost.

VZPOSTAVITEV PROJEKTA #MIGRATED
Naraščajoči ekstremizmi jasno kažejo, da sta ogrožena demokracija in kulturna raznolikost. V prepričanju, da so aktivnosti za spodbujanje kulture in dialoga del njihovega poslanstva, je GVC s partnerskimi organizacijami, vključno s platformo SLOGA, vzpostavil projekt #MigraTed, ki vključuje učence, študente ter mlade zaposlene, učitelje in trenerje, državljane ter tudi nedržavljane v petih evropskih državah: v Italiji, Grčiji, na Portugalskem, v Sloveniji in na Cipru. Pobuda, ki jo v okviru programa Erasmus+ financira Izvajalska agencija Evropske unije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), poteka v partnerstvu z občino Bologna in predvideva možnost za dijake, študente ter zaposlene iz ciljnih držav, da se pridružijo programu digitalne tehnologije in ustvarjanju videov. Cilj je ustvariti pot in spodbujati drugačno retoriko, ki zagovarja pomen ter spoštovanje človekovih pravic.

SPLETNA OZAVEŠČEVALNA KAMPANJA
begunci in evropski državljani bodo skupaj pripravili spletni dokumentarec, ki bo predstavil nov pogled na kulturno raznolikosto, medverski dialog in gostoljubnost. S sodelovanjem na delavnicah in konferencah bo pripravljena raziskava na temo medkulturnosti kot podlaga za komunikacijsko kampanjo s šolami, lokalnimi in nacionalnimi oblastmi, javnimi ter zasebnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami, odločevalci in lokalnimi skupnostmi. Vendar osredotočanje na mlade ne zadošča; zato projekt podpira učitelje in trenerje z orodji ter tehnikami za zagotavljanje digitalnega znanja in spodbujanje vrednot aktivnega državljanstva ter demokracije med študenti.

UČITELJI, TRENERJI IN INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
Večina učiteljev v Evropi priznava težave pri približevanju informacijske tehnologije. V izobraževanju je tako zaznati vrzeli, tudi zaradi odsotnosti digitalnih orodij v šolah, ki bi učiteljem omogočili uporabo novih in učinkovitejših didaktičnih modelov. Zato se bo projekt #MigraTed poleg na 800 mladih, starih med 14 in 20 let, tudi ter predvsem osredotočal na učitelje in trenerje. V številnih evropskih državah skoraj dve tretjini študentov pozna vsebino Splošne deklaracije o človekovih pravicah. Glede na raziskavo EU-MIDIS II (2015) je bilo 38 % vprašanih žrtev diskriminacije zaradi svoje državljanstva v zadnjih petih letih in 24 % v zadnjem letu. V okoliščinah, v katerih migracije igrajo pomembno vlogo, bo #MigraTed mladim pomagal razumeti osnovne vzroke, zaradi katerih begunci zapustijo svoje države, jim pomagal ubraniti se pred sovraštvom in stereotipi ter jih usmerjal v smeri ponovnega odkrivanja vrednot solidarnosti in kulturne raznolikosti. Ta izkušnja bo dosegla vrhunec s sodelovanjem na filmskem festivalu Terra di Tutti, letnem srečanju, ki od leta 2007 uporablja dokumentarne filme kot orodje za razpravo in ozaveščanje o človekovih pravicah ter socialnih vprašanjih.

MEDNARODNA MREŽA PROTI DISKRIMINACIJI
Projekt vključuje številne mednarodne organizacije in ga bo skupaj z občino Bologna, CSAPSA2, Action Aid Hellas, Platformo SLOGA, 4Change, COFAC, KARPOS in Future World Center vodil GVC. »Migracije so v središču javne razprave,« pravi vodja projekta #MigraTed pri GVC Giorgia Bailo, »vendar pogosto sodelujemo v zavajajočih razpravah zaradi nepravilnih podatkov ali predsodkov. V razpravah so migranti, begunci in prosilci za azil pogosto brez glasu. Potrebujemo novo retoriko o migracijah in obnovljeno zavest o povezavah med razvojem, migracijami ter človekovimi pravicami. V tem delu imajo učitelji in trenerji ključno vlogo: zato je cilj projekta #MigraTed okrepiti kompetence ter vključevati mlade migrante beguncev in za azil pri oblikovanju te alternativne retorike z uporabo digitalnih orodij.« Zaključuje, da »lahko neprestan dialog z različnimi subjekti pripomore k spodbujanju bolj vključujočega izobraževanja in družbe, brez stereotipov ter diskriminacije«.

Translate »