Najbolj privlačne države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organization for Economic Co-Operation and Development – OECD) za visoko usposobljene potencialne priseljence so Avstralija, Švedska, Švica, Nova Zelandija ter Kanada, deloma zaradi ugodnih pogojev za sprejem in bivanje. Kot kažejo kazalniki privlačnosti za mednarodne talente, ki jih je razvila OECD, lahko države krepijo svojo privlačnost za priseljevanje mednarodnih talentov in njihovih družinskih članov s pospeševanjem postopkov za vložitev prošenj za prebivanje ter boljšimi pogoji bivanja.

Globalna konkurenca za talente je mnoge države spodbudila k oblikovanju ugodnejših politik za najbolj nadarjene priseljence, vendar tudi številni drugi dejavniki prispevajo k večji privlačnosti držav za tuje talente.

OECD-jevi kazalniki privlačnosti za mednarodne talente države primerjajo glede privlačnosti za tri skupine potencialnih migrantov: visoko izobraženih delavcev; podjetnikov; in potencialnih mednarodnih študentov. Kazalniki ugotavljajo, da se države na vrhu lestvice razlikujejo glede na skupino: za podjetnike so najbolj zanimive Kanada, Nova Zelandija, Švica, Švedska in Norveška. Za mednarodne študente so na prvih petih mestih Švica, Norveška, Nemčija, Finska in Združene države Amerike (ZDA). ZDA bi se uvrstile med vodilne države za visoko usposobljene delavce in podjetnike, vendar pa se uvrščajo nižje zaradi dejstva, da jih relativno malo pridobi vizum in da so pogoji za njihove družinske člane relativno omejevalni. Le nekaj držav – kot so Švedska, Švica, Luksemburg in Slovenija – imajo migracijske sisteme, ki ne zmanjšujejo želje priseljencev po priseljevanju v te države. Razvrstitev Slovenije potrjuje značilnosti priseljevanja v Slovenijo: pri skupini potencialnih visoko usposobljenih delavcev se Slovenija med državami članicami OECD uvršča na 9. mesto, pri skupini podjetnikov na 15. mesto, pri skupini mednarodnih študentov pa na 17. mesto.

Kazalniki privlačnosti OECD ocenjujejo sedem razsežnosti: kakovost priložnosti; dohodek in davek; prihodnje možnosti; družinsko okolje; okolje znanja ter veščin; vključenost; in kakovost življenja. Kazalniki upoštevajo tudi, kako težko potencialni priseljenci s potrebnim znanjem pridobijo vizum ali dovoljenje za prebivanje.

Ker vse razsežnosti niso enako pomembne za vsakega posameznika, kazalniki OECD privlačnosti za talente uporabniku omogočajo, da pretehta relativno pomembnost vsake razsežnosti, saj individualna prilagojena razvrstitev kaže, katera ciljna država najbolje ustreza njegovim lastnim prioritetam.

Translate »