V sklopu slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije Evropska mreža za trajnostni razvoj (ESDN) organizira letno konferenco na temo “Mehanizmi za evropsko okrevanje in odpornost – izzivi sistemskih pristopov za trajnostni razvoj”. Konferenca poteka v soorganizaciji Ministrstva za okolje in prostor in Platforme SLOGA.

Konferenca bo potekala po spletu 30. novembra in 1. decembra v Ljubljani.

Registracija je še možna danes, 23. novembra na naslovu office@esdn.eu.

Evropska mreža za trajnostni razvoj (European Sustainable Development Network – ESDN) se je uveljavila kot ključna evropska platforma za načrtovalce in izvajalce evropskih, nacionalnih in regionalnih oz. lokalnih politik za trajnostni razvoj, z močno strokovno podporo, sodelovanjem evropskih in mednarodnih institucij ter dragocenim procesom medsebojnega učenja.

Na spletni strani https://www.esdn.eu/ objavlja vrsto aktualnih poročil in gradiv,
ki so zanimive in uporabne za vse deležnike trajnostnega razvoja.

Program konference ESDN_Conference_Ljubljana_Draft_Agenda_22.11.2021


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

Translate »