Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje v skladu s pozivom UNESCA ustanavljajo medresorsko delovno skupino za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj do leta 2030 na visoki ravni. Ministrstvo je platformo SLOGA pozvalo k imenovanju štirih predstavnikov v delovno skupino.

Namen skupine, ki jo vodi minister, je izmenjava informacij na nacionalni in mednarodni ravni. Skupina, ki se bo predvidoma srečevala enkrat do dvakrat letno, bo sodelovala pri določanju prioritet na področju vzgoje in izobraževanja.

Platforma SLOGA poziva zainteresirane kandidate in kandidatke, da posredujejo svoj interes na info@sloga-platform.org. Prijave pričakujemo do 3. 5. 2023. V prijavi naj na kratko opišejo svoja močna področja na področju globalnega učenja.

 

Translate »