Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO) leto 2021 razglasila za mednarodno leto sadja in zelenjave. Na ta način želijo spodbuditi pridelavo zdrave hrane in zmanjšati količino odpadne hrane. V organizaciji so se zavezali, da bodo v tem letu aktivnejše ozaveščali javnost o pomenu uživanja sadja in zelenjave, o prehranski varnosti in samooskrbi, poroča Poznavalec.si

Zaradi pandemije COVID-19 so se mnogi ljudje po svetu spopadli z lakoto. FAO zato želi, da bi letos države raziskovale možnosti pridelave hrane s pomočjo digitalnih tehnologij in tako pripomogle k zmanjšanju lakote po svetu. Velike količine odpadnega sadja in zelenjave predstavljajo velik svetovni problem. Kar 50 % sadja in zelenjave pridelane v državah v razvoju pristane na odpadu preden pride v trgovine.

Leto 2021 bo zato v znamenju številnih promocijskih aktivnosti in ozaveščanja potrošnikov o pomenu uživanja sadja in zelenjave v vsakodnevni prehrani, prehranski varnosti in prehranski samooskrbi ter doseganju ciljev trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Med cilji trajnostnega razvoja sta cilj št. 2 odprava lakote, cilj številka 12 pa odgovorna proizvodnja in poraba.

Translate »