21. marec je mednarodni dan proti rasni diskriminaciji. Združeni narodi so letošnjo temo ob tem dnevu izbrali zmanjševanje in boj proti naraščajočemu nacionalističnemu populizmu in ekstremnim ideologijam nadvlade. Ob številnih primerih ekstremističnega rasističnega nasilja, ki se dogajajo po celem svetu, je to še posebej pomembno.

Rasistična ekstremistična gibanja, ki temeljijo na ideologijah, ki razširjajo nacionalistične in populistične agende, se širijo po zelo različnih koncih sveta in spodbujajo rasizem, rasno diskriminacijo in ksenofobijo, s tem pa so povezane tudi številne druge oblike nestrpnosti. Združeni narodi so ob današnjem dnevu izpostavili januarja sprejeto resolucijo o izkoreninjenju rasizma, spomnili pa so tudi na rasizem in širjenje ekstremističnih ideologij, ki se dogaja na spletu.

V poročilu je posebna poročevalka E. Tendayi Achiume o sodobnih oblikah rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije in s tem povezanih nestrpnosti naslovila vlogo digitalne tehnologije pri širjenju neonacistične in sorodnih ideologij. Poudarila je vse večjo prisotnost glorifikacije nacizma in neonacizma, ter posledice tega, predstavila pa je tudi mednarodne in regionalne zakonodajne okvire, s katerimi se da problem nasloviti in izpostavila primere dobrih praks s strani držav, civilne družbe in tehnoloških podjetij, ki kažejo na potencial za omejitve rabe interneta in digitalnih tehnologij, kadar gre za propagiranje sovraštva. Celotno poročilo.

Translate »