Konec aprila je  Vahida Huzejrović, strokovna sodelavka Slovenske filantropije na področju razvojnega sodelovanja, v sodelovanju z lokalno partnersko organizacijo INTERACTION v Tiraspolu v Moldaviji izvedla prvi sestanek v okviru projekta “Medgeneracijski pristop v zagovarjanju človekovih pravic«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Cilj sestanka je bil predstaviti projekt, motivirati in vzpostaviti neformalno mrežo desetih nevladnih organizacij, ki delajo na področju zagovorništva človekovih pravic, še posebej pravic ranljivih skupin kot so otroci, ženske in starejši.

Čeprav se je večina organizacij prvič srečala je bil sestanek izjemno produktiven. Organizacije so se predstavile, informirale o kapacitetah nevladnih organizacij in stanju človekovih pravic v regijah v katerih delujejo. V prvih dveh mesecih projekta (februar – marec 2017) je bila narejena analiza kapacitet in potreb organizacij ter stanja človekovih pravic v regijah. Udeleženci so zelo pozdravili pobudo za vzpostavitev mreže  ter skupaj naredili strateški načrt svojega delovanja do konca leta 2019.

Med organizacijami je podpisan memorandum o sodelovanju, mreža pa je dobila tudi svoje ime WCE – Women Children Elderly, ali »VSE« v lokalnem jeziku.

Translate »