Circular Action Hub je platforma, ki povezuje lokalne projekte in aktivnosti o ravnanju z odpadki s podjetji in vlagatelji, ki so pripravljeni podpreti, pospešiti in okrepiti učinkovitejše in družbeno odgovornejše krožno gospodarstvo.

Platforma verjame, da je uhajanje odpadkov in zlasti onesnaževanje s plastiko zaskrbljujoč svetovni problem, vendar verjamejo v rešitve na lokalni ravni. Globalne korporacije in njihova sredstva želijo povezati z ambicioznimi lokalnimi projekti za pospešitev krožnega ravnanja z odpadki.

Krožno gospodarstvo zahteva učinkovito sodelovanje številnih akterjev, kot so formalne in neformalne zadruge in podjetja za zbiranje odpadkov, podjetja, ki se ukvarjajo z recikliranjem, lokalne oblasti, proizvajalci embalaže, potrošniške blagovne znamke in vlagatelji. Namen platforme je olajšati partnerstva in medsektorsko sodelovanje.

Platforma bo ponujala različna orodja za optimizacijo delovanja. Zagotavljala bo več podatkov o neformalnih dejavnostih na regionalni ravni in o možnih žariščih odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati. Prizadevali si bodo tudi za osvetlitev lokalnih izzivov, ki bi jih bilo mogoče reševati z zagotavljanjem več finančnih sredstev.

Platforma si želi ustvariti mrežni učinek s povezovanjem lokalnih projektov, ki se ukvarjajo z zbiranjem, predelavo in recikliranjem odpadkov, do ponovne uporabe predelanega materiala (plastika, steklo, les, kovina, hrana, e-odpadki). Platforma bo pomagala pri pridobivanju novih finančnih sredstev, olajšala pa bo tudi  izmenjavo znanja, povezovanje naložb in digitalno zbiranje sredstev.

Platforma bo objavljala posebne razpise za projekte, odvisno od potreb oziroma zahtev investitorjev. Trenutno pozivajo vse projekte, da se pridružijo platformi brezplačno. Prijavijo se lahko podjetja, socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, združenja in javna podjetja s celega sveta. Pogoj je, da so prijavitelji operativni, da spoštujejo zdravstvene in varnostne standarde, da ne izkoriščajo otroškega dela in ponujajo poštene delovne pogoje. Več o platformi na uradni strani.

Translate »