Društvo za ZN za Slovenijo javnosti ponuja nov kvaliteten medij pOZNavalec, ki bo prispeval k pluralnosti medijske krajine v Sloveniji, še posebej pa bo izpostavljal novice, ki po njihovi presoji ne prejmejo dovolj medijske pozornosti.

Z medijem bodo javnost osveščali o trajnostnem razvoju in razvojnih tematikah doma in v tujini, bolj podrobno pa o ciljih trajnostnega razvoja, mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči.

pOZNavalec ponuja medijski prostor prav sem, ki želijo svoje novice objaviti iz prej omenjenih tem, med drugim s področja preprečevanja revščine, varovanja zdravj in okolja, globalnega učenja, enakosti spolov, dostojnega dela, obnovljivih virov energije ter pravičnih in močnih javnih institucij.

Translate »