V petih krajih po Sloveniji –  Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novemu mestu in Kranju –  je 22. septembra 2016 potekalo razdeljevanje 10.000 izvodov Najboljših novic iz sveta, katerih tema so bili cilji trajnostnega razvoja.

V Najboljših novicah iz sveta 2016 lahko v članku “Imamo načrt – rešiti svet” preberemo o pomembnosti povezovanja različnih delov razvojnega sodelovanja – varnosti, okolja, človekovih pravic, humanitarne pomoči – za doseganje resničnega napredka. V članku “Kratka dolga zgodovina o rokovanju in upanju” lahko preberemo o dobri popotnici za uresničevanje Agende 2030 – izjemni rezultati pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja in ustvarjanje številnih partnerstev pri doseganju le-teh. O dobrih zgodbah lahko preberemo še v člankih “Afrika gradi t. i. Veliki zeleni zid”, “Krepitev glasovalne skrinjice” in drugih.

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je v uvodniku zapisal, da bo Slovenija ena izmed prvih držav, ki bo nacionalne razvojne cilje povezala s cilji trajnostnega razvoja, ki so jih sprejeli voditelji vseh članic Organizacije združenih narodov septembra 2015. Z njihovim uresničevanjem bo prispevala k razvoju družbe, ki se bo v sodelovanju z drugimi državami tudi preko mednarodnega razvojnega sodelovanja uspešno soočala z globalnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, varnostne grožnje ter naraščajoča neenakost. Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja pomeni tudi odgovornost do prihodnjih generacij in vodi v oblikovanje trajnostne družbe, ki bo znala ohranjati ravnotežje med okoljsko, socialno in gospodarsko dimenzijo trajnostnega razvoja.

Pri razdeljevanju, letos brez nevladnih organizacij, sta sodelovala Ministrstvo za zunanje zadeve RS in Radi0 1. Prebirali so jih javni uslužbenci na 18 ministrstvih, vladnih službah in uradih. Časopis bodo prejeli tudi obiskovalci Festivala za tretje življenjsko obdobje med 28. in 30. septembrom ter v prvih dneh oktobra študentje na nekaterih fakultetah.

Slovenija se je drugo leto zapored pridružila razdeljevanju novic. Te bodo razdeljene v 21 državah EU: Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Češki, Danski, Estoniji, Finski, Hrvaški, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Madžarski, Malti, Nemčiji, Poljski, Portugalski, Romuniji, Sloveniji, in Španiji.

Več v novici na strani MZZ.

Translate »