Portugalsko šestmesečno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki se je pričelo 1. januarja in bo potekalo pod geslom Čas za izpolnjevanje obljub: za pošteno, zeleno in digitalno okrevanje, bodo zaznamovale še posebej težke razmere.  Pandemija covida-19 in njene gospodarske in socialne posledice postavljajo Evropske unijo in njene članice pred velikanski izziv, ki zahteva odločno in izčrpno ukrepanje. Zato bo ena glavnih prioritet Portugalske zavzemanje za okrevanje Evrope s spodbujanjem zelenega in digitalnega prehoda. Druga prednostna naloga bo oblikovanje evropskega socialnega stebra kot ključnega elementa za zagotavljanje pravične in vključujoče digitalne in zelene preobrazbe. Tretja prednostna naloga pa bo krepitev strateške avtonomije Evrope, odprte v svet.

Pandemija je še bolj poudarila potrebo po vodilni vlogi Evropske unije v odzivu na globalne krize. Portugalska bo v času svojega predsedovanja spodbujala takšen evropski model razvojnega sodelovanja, ki bo bolj strateški in bolje usklajen z zunanjepolitičnimi prioritetami Evropske unije. Zavzemala se bo za k rezultatom usmerjena mednarodna razvojna partnerstva in zagotavljala usklajeno delovanje z Evropsko komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje (EEAS).

Portugalsko predsedovanje daje izjemen pomen odnosom med Evropsko unijo in Afriko. Obe strani se zavedata, da je za spopadanje z globalnimi izzivi, kot so mir in varnost, energetska preobrazba, trgovina, migracije ali trenutna svetovna zdravstvena kriza, potreben strateški dialog med njima.

Portugalska je napovedala aktivno sodelovanje v pripravah in organizaciji šestega vrha med Afriško in Evropsko unijo. Ta je bil načrtovan že lani, a je bil zaradi pandemije prestavljen na leto 2021. Portugalska si bo prizadevala za utrditev za obe strani koristnega partnerstva med celinama. Še zlasti poudarja pomen zelenega prehoda v Afriki, ki je ključen za razvoj zasebnega sektorja in ustvarjanje delovnih mest na celini, kot tudi v boju proti podnebnim spremembam.

Evropsko-afriški forum o zelenem gospodarstvu in zelenih naložbah

Aprila bo v Lizboni skupaj s Evropsko investicijsko banko (EIB) organizirala srečanje na visoki ravni, Evropsko-afriški forum o zelenem gospodarstvu in zelenih naložbah. Cilj srečanja bo razprava o krepitvi naložb med celinama, s posebnim poudarkom na zelenih naložbah in energetskem prehodu.

Ena od osrednjih prioritet bo gospodarsko okrevanje v državah z nižjim srednjim dohodkom, zlasti v Afriki. Temeljila bo na ustvarjanju priložnosti, koristnih za obe strani, zlasti na področju podnebnih sprememb, gospodarskega sodelovanja, vključujoče in trajnostne trgovine in naložb.

V svojem programu predsedovanja Evropski uniji Portugalska tudi obljublja, da bo posebno pozornost posvečala promociji Agende 2030 in uresničitvi 17 ciljev trajnostnega razvoja. Spodbujala bo tudi razpravo o človekovem razvoju, še zlasti na področju zdravja in izobraževanja, vključujoč perspektivo enakosti spolov in opolnomočenja žensk.

Portugalska bo spodbujala ukrepe za krepitev odgovora na epidemijo v najbolj prizadetih državah s šibkimi zdravstvenimi sistemi. Poudarjala bo pomen soodvisnosti med humanitarno pomočjo, razvojnim sodelovanjem in krepitvijo miru. Želi tudi poglobiti razpravo o vplivu podnebnih sprememb na humanitarno delovanje.

V skladu z evropskim soglasjem o humanitarni pomoči bodo dali prepoznavnost glavnim nastajajočim, dolgotrajnim, pa tudi pozabljenim humanitarnim krizam.

Več o portugalskem predsedovanju Svetu EU: https://www.2021portugal.eu/en/


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »