V Lizboni je 26. in 27. februarja potekalo letno srečanje mreže za globalno učenje Centra Sever-Jug Sveta Evrope (The North-South Centre of the Council of Europe). Srečanja se udeležujejo ključni deležniki globalnega učenja v Evropi, ki sodelujejo s Centrom. Iz Slovenije se je srečanja udeležil predstavnik platforme SLOGA, nacionalnega koordinatorja Tedna globalnega učenja. 

Ključne teme srečanja so krepitev zagovorništva, doseganja ključnih javnosti, izgradnje partnerstev in zagotavljanja sredstev za delovanje v prihodnosti. Na srečanju poteka izmenjava izkušenj na nacionalni ravni – pomenu komuniciranja za izvedbo Tedna globalnega učenja (Nemčija), sodelovanja javnosti pri oblikovanju poročila izvajanja Agende 2030 (Latvija), oblikovanje nacionalne strategije izobraževanja za globalni razvoj (Češka).

Translate »