OECD je tik izdal svoje letno poročilo za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja za leto 2020 Development Co-operation Report for 2020.

V precej obsežnem poročilu analizirajo aktualne izzive. Za v prihodnje pa priporočajo državam donatoricam da:

  • v ospredje postavijo naslavljanje podnebnih sprememb
  •  pripravijo dolgoročne strategije podpore različnim nacionalnim sistemom v partnerskih državah,
  • naredijo vse, kar je v njihovi moči, da ne ne pride do krize nudenja pomoči partnerskim državam
  • še izdatneje podpirajo in ščitijo javne dobrine na globalni ravni
  • vse države skupaj pripravijo strategijo medsebojne koordinacije v primeru izbruha kriz

Translate »