Izšel je State of Civil Society Report 2021, letno poročilo CIVICUS, ki se osredotoča na delovanje civilne družbe in dogodke, ki vplivajo na civilno družbo v letu 2020, ter se ozira na desetletno delovanje civilne družbe in izpostavlja ključne ideje za delovanje civilne družbe v letu 2021 in pozneje.

Kot zapisano v uvodu povzetka poročila, gre za “poročilo civilne družbe, od civilne družbe in za civilno družbo” ter temelji na številnih poglobljenih intervjujih in spletnih posvetovanjih z aktivisti, voditelji in strokovnjaki civilne družbe ter drugimi, ki so blizu najpomembnejšim zgodbam leta.

Poročilo za leto 2021 temelji tudi na stalnem programu raziskav, analiz in zagovorništva CIVICUS-a ter na delu članov, mrež in partnerjev, zlasti na spletni platformi CIVICUS Monitor, ki spremlja razmere v civilnem prostoru v 196 državah.

Poročilo zajema pet ključnih področij delovanja civilne družbe v letu 2020:

  • globalen boj za rasno pravičnost
  • izzivanje izključenosti in uveljavljanje pravic
  • zahteve po gospodarski in okoljski pravičnosti
  • demokracija v času pandemije
  • civilna družba na mednarodnem prizorišču

Poročilo je tudi identificiralo 10 trendov na področju civilne družbe v zadnjih 10 letih.

POVZETEK POROČILA

Translate »