Humanitarne potrebe po svetu še naprej naraščajo, zato so Združeni narodi in partnerji že predstavili svojo letno oceno in načrt za lajšanje trpljenja v letu 2022.

Leta 2022 bo nujno pomoč in zaščito potrebovalo skupno 274 milijonov ljudi po vsem svetu, kar je 17-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim začetkom globalnega humanitarnega pregleda (GHO).

GHO za leto 2022 ocenjuje, da bo za zagotovitev pomoči in zaščite 183 milijonom ljudi, ki jo najbolj potrebujejo in so zajeti v načrtih, potrebnih 41 milijard ameriških dolarjev.

Podnebna kriza najprej in najhuje prizadene najranljivejše ljudi na svetu. Dolgotrajni konflikti se nadaljujejo, nestabilnost pa se je v več delih sveta, zlasti v Etiopiji, Mjanmaru in Afganistanu, še poslabšala. Pandemije še ni konec, revne države pa so prikrajšane za cepiva. Moj cilj je, da bi s tem svetovnim pozivom nekoliko pripomogli k povrnitvi kančka upanja za milijone ljudi, ki ga nujno potrebujejo.

vodja humanitarne pomoči ZN Martin Griffiths

Več kot 1 odstotek svetovnega prebivalstva je razseljenega. Skrajna revščina se ponovno povečuje. V večini kriz najbolj trpijo ženske in dekleta, saj so neenakosti med spoloma in tveganja za zaščito večja. Za 45 milijonov ljudi v 43 državah je lakota še vedno strašljiva grožnja.

Približno 120 organizacij civilne družbe, od katerih jih ima skoraj 100 sedež v državah, ki jih je lakota močno prizadela, je izdalo skupno pismo, v katerem svetovne voditelje pozivajo, naj v celoti financirajo odziv, ki je potreben za preprečevanje lakote po vsem svetu, in se spopadejo z glavnimi grožnjami, ki povzročajo nezanesljivo preskrbo s hrano: konflikti, podnebna kriza, COVID-19 in gospodarski pretresi.

Organizacije za pomoč so leta 2021 okrepile svojo dejavnost, da bi pomagale zajeziti najhujše posledice kriz. S projekti, ki so jih izvajali ZN, nevladne organizacije, vlade in zasebni sektor na ravni držav, je bilo doseženih 107 milijonov ljudi, kar je 70 odstotkov zastavljenega cilja.

V Južnem Sudanu se je več kot pol milijona ljudi vrnilo z roba lakote. V Jemnu so zdravstveni partnerji opravili več kot 10 milijonov zdravniških pregledov. Več sto milijonov dolarjev denarne pomoči pa je bilo danih v roke družinam, ki so imele le malo drugih sredstev za preživetje.

GHO 2022 vključuje 37 načrtov odzivanja, ki zajemajo 63 držav. Načrt so že predstaviti v Ženevi na dogodku, na katerem je spregovoril generalni sekretar ZN António Guterres. Nadaljnje predstavitve bodo potekale v Berlinu, Bruslju, Londonu, Stockholmu in Washingtonu.

Do zdaj so mednarodni donatorji v letu 2021 za projekte, vključene v GHO, zagotovili več kot 17 milijard dolarjev. Vendar so sredstva še vedno manjša od polovice sredstev, ki so jih zahtevali Združeni narodi in partnerske organizacije.

GLOBALNI HUMANITARNI PREGLED 2022

Translate »