Evropska komisija je danes sprejela akcijski načrt, ki bo izboljšal dostopnost do visokokakovostnih informacij o okoljskih vprašanjih ter hkrati zmanjšal upravno breme za industrijo in javne organe v državah članicah EU.

Evropski državljani imajo pravico vedeti, kako politike EU izboljšujejo kakovost zraka in vode, ravnanje z odpadki ali varstvo narave. Danes sprejeti akcijski načrt bo zagotovil, da so visokokakovostne informacije na voljo široki javnosti in dostopne na lokalni ravni. Poleg tega bo organizacijam, ki pripravljajo poročila in izvajajo spremljanje v zvezi z okoljskimi vprašanji, omogočil lažje postopke, nosilcem političnih odločitev pa pomagal pri sprejemanju utemeljenih odločitev.

Translate »