Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM) je partner v projektu Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities (EPSWRA), ki ga financira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2, Strateško partnerstvo na področju izobraževanja odraslih. Projekt se je začel novembra 2018 in bo trajal do konca oktobra 2020. V njem sodeluje sedem partnerskih organizacij iz sedmih držav: vodilni partner projekta Univerza Pitesti iz Romunije, Univerza sv. Cirila in Metoda Veliko Trnovo iz Bolgarije, Inštitut za psihosocialni razvoj – IPSA iz Grčije, Društvo DarVoce iz Italije, Društvo Contextos s Portugalske, Andaluzijski občinski sklad za mednarodno solidarnost – FAMSI iz Španije in DRPDNM iz Slovenije. 

Cilj projekta je razviti skupni neformalni okvir za krepitev vloge strokovnih delavcev na področju socialne dejavnosti v sodelujočih evropskih državah. Na ta način bi strokovni delavci povečali svojo prisotnost v življenju prebivalstva in razvili dodatne spretnosti, ki jim bodo pomagale pri soočanju s težavami ranljivih skupin iz svojih skupnosti.

V projektu sodeluje tudi 12 strokovnih delavcev iz Slovenije, ki delajo na področju socialnega varstva, tako v okviru javnega sektorja kot tudi nevladnih organizacij. Med njimi se jih je 10 že udeležilo mednarodnega usposabljanja v eni izmed partnerskih držav. Do zdaj je bilo organiziranih 5 tovrstnih usposabljanj (Romunija, Italija, Portugalska, Slovenija in Grčija), ta so zajela različne teme, kot so Potreba po strokovnih skupinah za podporo in primeri dobrih praks, Razvoj socialnega kapitala na podeželju, Vključevanje lokalnih skupnosti v pomoč ljudem v stiski, Opolnomočenje posameznikov in skupnosti ter Metode za zmanjševanje stresa in izgorelosti na delovnem mestu. Sledili bosta še dve usposabljanji, eno v Bolgariji na temo Metode poklicnega usmerjanja za strokovne delavce na področju socialnega dela ter drugo v Španiji na temo Mreženje na področju socialnega dela. 

Namena usposabljanj sta okrepiti znanja in veščine strokovnih delavcev kot tudi izmenjava primerov dobrih praks s področja obravnavane teme med udeleženci iz sodelujočih evropskih držav. 

Primeri dobrih praks in orodja, s katerimi se bodo strokovni delavci spoznali na usposabljanjih, bodo zbrana v priročniku, ki bo objavljen na spletni strani projekta in bo na voljo strokovnjakom na področju socialnega dela in drugim zainteresiranim.


epswra

Translate »