Ljubljana, 11. 9. 2019 – SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, in Humanitarni odzivni center – HOC, ki deluje pod okriljem platforme SLOGA, pozdravljamo imenovanje Janeza Lenarčiča za kandidata za evropskega komisarja, odgovornega za krizno upravljanje. Za tem naslovom stoji celotna evropska humanitarna pomoč, ki obsega podporo boju zoper največje izzive sodobnega sveta: lakoto, revščino, nalezljive bolezni, sušo … s pomočjo zagotavljanja sredstev za humanitarno pomoč ter preprečevanje in blaženje posledic naravnih ter drugih nesreč. Evropska unija je največji svetovni donator razvojne in humanitarne pomoči, zato je portfelj kriznega upravljanja še toliko bolj pomembno orodje evropske zunanje politike, ki temelji na t. i. »mehki moči«. Prepričani smo, da lahko komisar iz Slovenije pokaže, da lahko država s kolonialno neobremenjeno zgodovino in dolgoletnimi izkušnjami spodbujanja solidarnostne pomoči pospeši nadaljnji razvoj tega področja.
Slovenske nevladne organizacije, ki delujemo na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, od novega komisarja pričakujemo še dodatno krepitev in širitev strateških partnerstev na področju zagotavljanja humanitarne pomoči ter podpore. Nevladne organizacije želimo razviti dodatne zmogljivosti, predvsem v manjših državah članicah Evropske unije, za izvajanje dejavnosti v podporo blaženju posledic, ki so posledice neenakosti in nasprotij v svetu.

Dodatne informacije:

Albin Keuc, SLOGA, 041 749 468, albin.keuc@sloga-platform.org

Translate »