Organizacija Article 19 opozarja, da bi lahko pandemija koronavirusa negativno vplivala na pravico  dostopa do informacij. V zadnjih letih je človeštvo na tej točki doseglo pomemben napredek, saj 90% svetovnega prebivalstva živi v državah, ki z zakonom določa pravico dostopa do informacij, kot je to določeno v cilju trajnostnega razvoja 16.10.

Vendar novo poročilo z naslovom »Ensuring the Public’s Right to Know in the COVID-19 Pandemic« izpostavlja, da je to zdaj ogroženo:

 • Vlade poskušajo omejiti kritike; ali zaradi slabih odločitev, ki so bile sprejete v času pandemije, ali kot del večjega prizadevanja za omejitev človekovih pravic ali zakrivanja korupcije,
 • Sprejemajo se nujni zakoni, ki omejujejo dostop do informacij o pandemiji in / ali podaljšujejo časovne roke, v katerih morajo vlade podati odgovore,
 • Javni dostop do informacij ni prednostno obravnavan, medtem ko se javne storitve zmanjšujejo.

Zato organizacija poziva vlade, da:

 • Zagotavljajo, da so zamude pri odgovarjanju na zahteve po informacijah javnega značaja čim manjše,
 • Dajejo prednost zahtevam, povezanim s koronavirusom,
 • Zagotovijo elektronski dostop za sprejem zahtev in informacij, kadar fizično to  ni možno,
 • Proaktivno objavljajo informacije o epidemiji in ukrepih,
 • Zagotovijo, da nadzorni organi in postopki za pritožbe še vedno delujejo,
 • Ohranijo dostop na sodiščih do informacij,
 • Zagotavljajo dostop do informacij o ključnih zdravstvenih in okoljskih zakonih,
 • Vodijo popolno evidenco, medtem ko osebje dela na daljavo.

Poročilo prav tako vladam ponuja podroben seznam informacij, ki jih morajo med pandemijo proaktivno deliti z javnostjo, saj Svetovna zdravstvena organizacija ali drugi organi ZN standarov nimajo.

Poročilo je na voljo v naši spletni knjižnici.

Translate »