AVENIR, projekt opolnomočenja lokalnih skupnosti na različnih področjih humanitarnega delovanja preko humanitarnih prostovoljcev, se je po dveh letih in pol marca zaključil. Potekal je pod vodstvom francoske nevladne organizacije France Volontaires, v partnerstvu z Zavodom Voluntariat ter tremi gostiteljskimi branžami v državah Z Afrike – France Volontaires Gvineja, France Volontaires Togo in France Volontaires Senegal.

Cilj projekta je bil izboljšati obvladovanje tveganj za nesreče v lokalnih skupnostih z delovanjem mednarodnih in nacionalnih prostovoljcev. S projektom smo želeli vplivati na politike vključevanja mladih v humanitarne akcije v zahodni Afriki. Pošiljajoči organizaciji Zavod Voluntariat in France Volontaires sta na humanitarne projekte v Gvinejo, Senegal in Togo poslali 28 evropskih in 9 nacionalnih prostovoljcev. Z lokalnimi organizacijami smo 28 mescev izvajali podporne aktivnosti na temo zdravja, varnosti preskrbe s hrano in podnebnih sprememb.

Prostovoljci so bili akterji preprečevanja, obvladovanja tveganj in izboljšanja odpornosti prebivalstva pred ponavljajočimi krizami, povezanimi s covidom-19 in odzivi na težave. Prostovoljci so delovali na področjih, kot so: obalna in rečna erozija, obvladovanje tveganj za varnost, varnost preskrbe s hrano, varstvo okolja, zdravje skupnosti, voda in sanitarije ter ravnanje z odpadki.

V okviru projekta je bilo pripravljenih več gradiv – vodičev in ključnih sporočil za nadaljnje delo na področju prostovoljstva in humanitarnega dela:

Translate »