13. in 14. februarja 2017 je v Bruslju potekala konferenca DG ECHO, katere namen je bil spodbujanje partnerstva med prostovoljskimi in humanitarnimi organizacijami za usposobitev ter napotitev čim večjega števila humanitarnih prostovoljcev na delo do leta 2020. Konference sta se udeležila predstavnica Zavoda Voluntariat in predstavnik platforme SLOGA, ki tudi že sodelujeta v različnih »technical assistence-capacity building« projektih. 

V prihodnjih letih bo DG ECHO financiral usposobitev in napotitev približno 4.000 humanitarnih prostovoljcev predvsem na področja preprečevanja tveganj za nesreče in katastrofe (DRR).

Vzporedno je bila predstavljena tudi možnost spletnega opravljanja prostovoljnega dela.

V prihodnje bo velik poudarek dan povezovanju in krepitvi razvojnih ter humanitarnih organizacij, ki v izvajanje svojih aktivnosti vključujejo prostovoljce.

Platforma SLOGA bo v prihodnjih mesecih v tesnem sodelovanju z Zavodom Voluntariat začela s krepitvenimi aktivnostmi za prostovoljske in humanitarne organizacije, ki bi želele postati certificirane organizacije za pošiljanje.

Za več informacij glede programa EU Aid Volunteers se obrnite na Slogo.

Translate »