Komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti sveta Evrope (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI), ki deluje na področju človekovih pravic in je sestavljena iz neodvisnih strokovnjakov ter nadzoruje težave v povezavi z rasizmom, ksenofobijo, antisemitizmom, nestrpnostjo in diskriminacijo na podlagi rase, nacionalnega ali etničnega porekla, barve kože, državljanstva, religije in jezika, je 5. junija objavila poročilo za Slovenijo za obdobje med letoma 2014 in 2018.

ECRI v poročilu ugotavlja, da je Slovenija dosegla napredek na številnih področjih, nekatera nerešena vprašanja, kot je vrzel na področju nekaznovanosti sovražnega govora, pa kljub temu vzbujajo skrb.

V poročilu je izpostavljeno, da Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZvaRD) zagotavlja ustrezno zaščito pred rasizmom in rasno diskriminacijo na vseh področjih vsakdanjega življenja. Prav tako omenjeni zakon predvideva ustanovitev zagovornika načela enakosti, kar je skladno s standardi, priporočenimi s strani ECRI, sovražni govor pa je v omenjenem zakonu podrobneje opredeljen, ugotavlja ECRI.

ECRI pozdravlja pozitiven razvoj v Sloveniji, a hkrati poudarja, da kljub vsemu nekatera nerešena vprašanja vzbujajo skrb. V zakonu o varstvu pred diskriminacijo so po oceni ECRI prisotne nedoslednosti in nejasnosti, zlasti glede pristojnosti in pooblastil zagovornika načela enakosti v razmerju do drugih institucij, kot so inšpekcije.

V nadaljevanju opozarja, da slovenski organi pregona ne bi smeli uporabljati pogojev za uveljavitev kazenske odgovornosti v primeru dejanj, ki spodbujajo sovraštvo in nasilje, če ti niso zakonsko določeni. Zagotoviti je treba tudi vse potrebne pogoje za učinkovito delovanje funkcije zagovornika načela enakosti in ustrezno seznaniti javnosti z njegovimi pristojnostmi, opozarja ECRI.

Celotno poročilo je v slovenščini na voljo tukaj.

Vir: Zagovornik načela enakosti

Translate »