Evropska komisija je danes predstavila strateško vizijo “Čist planet za vse”, da bi do leta 2050 ustvarili podnebno nevtralno Evropo. V strategiji je predstavila možnosti za naložbe v tehnološke rešitve, opolnomočenje državljanov, usklajevanje ukrepov na področju industrijske politike, financ in raziskav ter zagotavljanje socialne pravičnosti in pravičnega prehoda.

Namen strategije ni določiti cilje, temveč oblikovati vizijo in usmeritve, ki bi evropsko gospodarstvo spodbudile k inovativnosti.

Na poti do podnebno nevtralnega gospodarstva bo potrebno skupno ukrepanje na sedmih strateških področjih: energetska učinkovitost, uvajanje obnovljivih virov energije, čista, varna in povezana mobilnost, konkurenčna industrija in krožno gospodarstvo, infrastruktura in povezave, biogospodarstvo in naravni ponori ogljika, zajemanje in shranjevanje ogljika za obvladovanje preostalih emisij.

Več informacij

Translate »